*/?>
Composer : Xuân Quang
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1871

Bác ơi, thương nhớ vô cùngThầm gọi tê

Bác ơi, thương nhớ vô cùng
Thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên người Hồ Chí Minh
Toàn dân muôn lòng ghi sâu ơn Bác suốt đời hy sinh
Đưa dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay
Người đã tìm ra chân lý sáng ngời
Hằng bao mong đợi.
[ĐK:]
Hò ơi, ơi hò ơi
Nay bác ra đi trên quê hương luôn thay đổi mới
Bắc nam sum họp một nhà thoả lòng Bác mong
Miền nam mong đợi một ngày Bác sẽ vô thăm.