*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 934

Bốn mươi năm rồi sao Vẫn còn nhớ năm

Close Preview
Bốn mươi năm rồi sao Vẫn còn nhớ năm nào Em đi trong nắng nhạt Ai về đếm vì sao Bốn mươi năm rồi sao Bóng ngày tháng qua vèo Mây trôi xa cuối trời Lại cứ hỏi vì sao Đêm đêm giấc chiêm bao Thấy em như thưở nào Môi ngoan và mắt biếc Lại cứ hỏi vì sao Vì sao và vì sao Bốn mươi năm một đời Như cơn gió bay qua ngậm ngùi Có từng đêm thao thức Bâng khuâng nhớ thương ai Vì sao và vì sao Bốn mươi năm lạnh lùng Em đâu biết xa xâm nghìn trùng Mổi mòn bao thương nhớ Sao em vẫn xa xôi Bốn mươi năm rồi sao Tháng ngày cũ đâu rồi Nơi đây nơi xứ người Ai về đếm vì sao Mắt trông lên trời cao Chút tình bỗng dạt dào Môi xưa giờ lỗi hẹn Lại cứ hỏi vì sao