*/?>
Hits : 1424

Mẹ thường bảo con thân gái đ

Close Preview

Mẹ thường bảo con thân gái đục trong 
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng 
Giờ thì ba má chìu cưng 
Chẳng cần liệu lo lấy thân 
Lỡ mai về bên khó lòng.

Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu 
Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào 
Họ hàng cô bác thì đông 
Mẹ chồng em dâu biết không? 
Đứng ngồi nói năng lựa lời.

Dù người ta yêu thương 
Con nhớ đừng xem là thường 
Xuất giá rồi thì tòng phu con nhé.

Công ngôn dung đức hạnh 
Trọn đời con thờ chồng 
Giữ gìn tiếng sạch trong 
Danh giá ta thuỷ chung.

Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan 
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng 
Dặm ngàn thân gái đục trong 
Một lần xe hoa pháo hồng 
Suốt đời khắc ghi trong lòng.