*/?>
Composer : Duy Khánh
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1305

Đêm bơ vơ, thuơng ai đêm đợi,

Close Preview

Đêm bơ vơ, thuơng ai đêm đợi, đêm chờ
Trời bây giờ, trời buồn nên trời hay mưa
Từ buổi em đi mang theo hoa buớm ngày xuân
Từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không?

Đêm bơ vơ thuơng ai đêm đợi, đêm chờ
Anh thuơng em, anh thuơng anh nhớ từng đêm
Xuân ơi xuân, xuân ơi xuân đã đi rồi
Trời bây giờ, bây giờ là trời đông thôi.

Đành lòng sao em, ra đi không nói một câu
Đành lòng sao em, gieo sầu gieo tủi cho nhau
Đêm bơ vơ, thuơng ai đêm đợi đêm chờ
Anh xa em, xa em anh nhớ từng đêm.

Đây men ruợu nồng dành cho nhau
Đây huơng dịu ngọt buổi ban đầu
Đây câu nhạc buồn cho em đó
Thay tiếng em cuời vút ngàn sau.

Không gian mịt mờ tìm nơi đâu
Đêm đêm gục đầu chút cung sầu
Xa phuơng trời nào xin em hiểu
Anh vẫn tôn thờ bóng hình em!

Thuơng em, bao đêm thuơng bận bên lòng
Vạn buớc đời, em về chốn nào xa xăm
Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau
Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu
Anh xa em như chim xa biệt cây rừng
Mai em về, mai về mai nhé em.