*/?>
Composer : Trúc Phương
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 751

Mình gặp nhau như lúc mới quen

Close Preview

Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu 
Cớ sao anh ngập ngừng
Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại 
Kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương.

Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm 
Biết nơi nào mà tìm
Nhiều khi ưu tư tựa song cửa nhỏ
Nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn.

Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này 
Trút vơi tâm tình của hai chúng mình
Một lần trong đời anh nói thương tôi 
Tiếng ngọt trên đầu môi.

Bạn đêm nay hỡi 
Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười
Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.