*/?>
Album : N/A
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 778

Mặt trời soi rực rỡ Gió đùa tóc e

Close Preview

Mặt trời soi rực rỡ
Gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay
Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.

Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay
Trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà
Để trâu cho con chăn(ớ)chăn trâu.

Mai đây lúa thơm xóm thơm làng
Lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay
Khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.

Đường hành quân diệt Mỹ
Bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông
Ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy.

Mẹ ơi, mẹ hẳn vui
Chiều qua đọc thư bố
Lời bố khen con nhớ
Mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai.

Mai đây chiến thắng bố về
Sẽ nghe mẹ kể chuyện con
Rằng con bé lon ton
Khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.