*/?>
Album : N/A
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 657

Tu thời gánh nhẹ hai vaiTrì t&ac

Close Preview

Tu thời gánh nhẹ hai vai
Trì tâm tiến hoá đạt ngày quang vinh
Tâm lành phát triển đẹp xinh
Về nơi thanh tịnh hành trình thiên thai
Tâm tu thức giác hằng ngày
Thong dong bình đẳng ở ngay tâm người
An vui ướm nở nụ cười
Tự xây hạnh đức người người an vui
Chính mình thực hiện rèn trui
Thiên thai rộng mở an vui đời đời
Thành tâm thuyết lý phân lời
Tâm lành thức giác sống nơi an lành
Vui hành tâm đạo đạt thanh
Thiên thai là cảnh trong lành nơi tâm.