*/?>
Album : N/A
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1267

Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay Ta c

Close Preview

Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay
Ta cùng hat với nhau lời này
Dù dòng đời gian nan lo âu
Nhưng cuộc sống vẫn mang niềm vui.

Dù nhọc nhằn trên hai vai khô
Xin hãy gắng gắng lên từng giờ
Dù ruộng đồng hôm nay hoang vu
Ta cùng tiến bước cho ngày mai.

[ĐK:]
Đấy hoang ta phá, đất khô ta gầy
Đất mang hoa thắm, tương lai ta đầy
Đất ta ta xới, đất ta ta bồi
Đất ta ta xới, đất ta ta bồi
Đất cho ta sống, quê hương ta bồng
Đất cho ta chết, quê hương ta về.

Rồi ngày mai đất ta vun thơm mùa lúa mới
Rồi ngày mai đất ta hoa thơm hồng môi cười
Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi
Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này.