*/?>
Composer : Phạm Duy
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 733

Hè đã tới rồi, mùa hè cười vui cởi

Close Preview

Hè đã tới rồi, mùa hè cười vui cởi vang áo đời
Hè đi phơi phới, hè ru sóng nguôi nhẹ nhàng ra khơi
Hè hâm nóng đời, nằm trên cát trời hè ân ái ơi
Hè yêu mến người, hè còn vui chơi hè trong mắt người

Đừng nên bối rối, hè xin đất trời hè lên tiếng nói
Nói với trăng ngời, phải cùng nắng cao vời bằng nắm tay 
Phải cùng giữ trái đất này, hết quay hết quay 
Phải hết xoay quanh đêm này

Người yêu mến hè, người còn say mê
Hè xin vuốt ve, một lần thôi nhé 
Rồi xin nghe, mùa thu bước về lê thê

Lời Anh:
The summer smiles the summer knows 
And un-ashamed, she sheds her clothes 
The summer smoothes the restless sky 
And lovingly she warms the sand on which you lie

The summer knows the summer's wise 
She sees the doubts within your eyes 
And so she takes here summer time 
Tell the moon to wait and the sun to linger

Twists the world round her summet finger 
Let you see the wonder of it all 
And if you've learned your lesson well 
There's little more for her to tell 
One last cares it's time to dress for fall.