*/?>
Composer : Văn Phụng
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 939

Cầm tay ta cầm tayCầm tay, anh khẽ n&oacut

Close Preview

Cầm tay ta cầm tay
Cầm tay, anh khẽ nói
Khóc lóc mà làm chi?
Bên nhau một lần cuối
Em về đi! Em về đi! Anh đi.

Rồi một, hai, ba năm
Danh thành anh trở lại
Với em, anh chăn tằm
Với em, anh dệt vải.

Ta sẽ là vợ chồng
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Sẽ xe sợi chỉ hồng
Sẽ ca lời ân ái.

Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà tranh
Lấy trúc thưa làm cổng
Lấy tơ liễu làm mành.

Lời anh nghe lời anh 
Lời anh nghe em hỡi
Khóc lóc mà làm chi
Bên nhau một lần cuối
Em về đi! Em về đi! Anh đi.