*/?>
Composer : Trung Hành
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1522

Vui lên đi ta với nhau Yêu nhau cho trọ

Close Preview

Vui lên đi ta với nhau
Yêu nhau cho trọn vẹn ái ân
Ta bên nhau trong nắng ban mai
Cho nhau nụ hồng ngây ngất.

Bên em ôi sao đời quá tươi vui
Bao nhiêu muộn phiền bay mất
Yêu em anh yêu em với đam mê
Bao yêu thương xin trao đến em.

Mandoley. Say hey! Say Mandoley!
Say hey! Say Mandoley!

Yêu nhau đi_em với anh
Ta yêu nhau trọn tình nhé em
Em bên anh ta hát khúc yêu đời
Cho nhau ngàn lời ân ái.

Em ơi!Sao đời quá tươi vui
Bao nhiêu muộn phiền xa khuất
Yêu em Anh yêu em đến mai sau
Bao yêu thương xin trao đến em.

Mandoley. Say hey! Say Mandoley!
Say hey! Say Mandoley!

Vui lên đi ta với nhau
Yêu nhau cho trọn vẹn ái ân
Ta bên nhau trong nắng ban mai
Cho nhau nụ hồng ngây ngất.

Bên em ôi sao đời quá tươi vui
Bao nhiêu muộn phiền bay mất
Yêu em anh yêu em với đam mê
Bao yêu thương xin trao đến em.

Mandoley. Say hey! Say Mandoley!
Say hey! Say Mandoley!
Say hey! Say Mandoley!
Say hey! Say Mandoley!