*/?>
Composer : Hoàng Việt
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1233

Lá còn xanh như anh đang cò

Close Preview

Lá còn xanh như anh đang còn trẻ.
Lá trên cành như anh trong đoàn quân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân

Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này
Đi đầu quân! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân! Đi trong mùa xuân mới
gió lá reo gió lá reo
Kìa bảng treo cùng trong làng

Đi đầu quân Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến mau lên đi
Hỡi các anh trai làng

Lá còn xanh như bao anh còn trẻ
Sức oai hùng đang căng trong toàn thân
Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh
Anh trai làng vấn vương gia đình làm chi
Ra tiền tuyến thi tài cùng nhau giết Tây
Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng