*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 845

Ngày hôm nay, từng góc phố

Close Preview

Ngày hôm nay, từng góc phố, pháo đông vui. 
Ngàn cánh én, bay rợp trời... 
Trong phút chốc, tim bồi hồi 
Ta nhủ lòng rằng xuân đã qua đây 
Phút giao mùa về mang những mê say 
Mùa cũ đã hết, mùa mới đang đến rất gần

Ngày mai ơi, hãy mang đến những tin vui 
Hãy mang đến thêm nụ cười ... 
Nhiều những phút yêu đời 
Ai cũng đợi mùa xuân đến nơi đây 
Và háo hức đến từng ngày ... 
Thèm như trẻ thơ mừng tâm hồn rực rỡ

Xuân ơi xuân hãy tới lấp lánh lấp lánh hồn nhiên 
Như chưa biết đến ưu phiền 
Gọi mùa xuân tới khởi đầu năm mới 
Ta chờ mong xuân đến đây xuân ơi

Xuân ơi xuân hãy tới tưới mát tưới mát hồn ta 
Thêm xuân mát trong thế gian 
Ta chờ xuân mãi ước hẹn cùng ai 
Sẽ cùng đón xuân tương lai ...

Ngày mai ơi, hãy mang đến những tin vui 
Hãy mang đến thêm nụ cười ... 
Nhiều những phút yêu đời 
Ai cũng đợi mùa xuân đến nơi đây 
Và háo hức đến từng ngày ... 
Thèm như trẻ thơ mừng tâm hồn rực rỡ

Xuân ơi xuân hãy tới lấp lánh lấp lánh hồn nhiên 
Như chưa biết đến ưu phiền 
Gọi mùa xuân tới khởi đầu năm mới 
Ta chờ mong xuân đến đây xuân ơi

Xuân ơi xuân hãy tới tưới mát tưới mát hồn ta 
Thêm xuân mát trong thế gian 
Ta chờ xuân mãi ước hẹn cùng ai 
Sẽ cùng đón xuân tương lai ...

Xuân ơi xuân hãy tới lấp lánh lấp lánh hồn nhiên 
Như chưa biết đến ưu phiền 
Gọi mùa xuân tới khởi đầu năm mới 
Ta chờ mong xuân đến đây xuân ơi

Xuân ơi xuân hãy đến tưới mát tưới mát hồn ta 
Thêm xuân mát trong thế gian 
Ta chờ xuân mãi ước hẹn cùng ai 
Sẽ cùng đón xuân tương lai ...