*/?>
Composer : Nguyệt Ánh
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1221

Mịt mùng rừng đêm vang những bước châ

Close Preview

Mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh Hùng
Chập chùng lữa thiêng soi cao tay người ôm súng
Đây con trai mẹ trở về, trong tim mang nặng lời thề
in vì non nước, hiến thân giết quân hung tàn
Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoành
Này là đoàn con bôn ba trong rừng trong núi
Sau bao năm dài đợi chờ
Nay con quay về dựng cờ
Sơn Hà hoa gấm, Bắc Nam reo vang tự do
Đoàn con tiến quân vô thành
Nhuộm cờ thiêng xin tế vong linh
Bao nhiêu trang anh hùng tuẫn tiết
Bao quân binh u uất vong thân
Xin về vui cùng nước non thanh bình
Này là tù giam chôn xác những trang anh hùng
Này là xiềng gông chôn chân bao người yêu nước
Đây bao nông trường hận thù
Đây bao hoang mộ ngậm sầu
Vui ngày giải phóng phá tung lao lung gông xiềng
Này mẹ Việt nam xin hãy giữ cơn ưu phiền
Kìa ngọn cờ Thiêng tung bay trên toàn non nước
Xin dâng cho mẹ nụ cười
Xin dâng Sơn hà cuộc đời
Xin vì Tổ quốc, quyết tâm giữ yên Việt Nam .