*/?>
Composer : Ngọc Loan
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 585

Người đi mưa bay buồn theo dáng người

Close Preview

Người đi mưa bay buồn theo dáng người
Người đi khuất bóng ai còn ngẫn ngơ
Người đi trong tôi từng chiều mây chết
Tôi nghe nhịp đời tan vỡ, trong tôi chỉ con tiếc nhớ
Người đi mưa bay lòng tôi rã rời
Người đi tôi đứng trông hoài bóng ai
Người đi bơ vơ chiều vàng héo úa
Tôi đau theo từng chiếc lá, đêm về thao thức mình tôi

Một người đi xa 1 người nhớ mãi
Tiếng lá rơi làm vỡ hồn ai
Một người nơi đâu để người ngơ ngác
Bước chân đêm khuya ngỡ ai về
Người đi trong tôi chiều rơi hững hờ
Người đi tiếng lá rơi nhẹ cuối sân
Người đi trong tôi ngày vàng tan vỡ
Đêm nay tôi ngồi hiu hắt
Gió về đếm lá vàng rơi