*/?>
Composer : Thiên Duy
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 601

Vạt nắng trưa hè ai che nón l&a

Close Preview

Vạt nắng trưa hè ai che nón lá miền Nam
Hạt nước chiều mưa tròn hơn nón mẹ tôi đan
Mẹ già bán nón chợ xa nuôi con vất vả ơi à
Mẹ ngồi đan nón bài thơ cho con ghi nhớ.

Chỉ có lá rừng đếm biết công ơn mẹ tôi
Nhờ những vành tre đời con mới được nguyên khôi
Ngày ngày gánh nắng đội sương
Đêm đêm thức giữa canh trường
Nhìn đàn con ngủ bình yên quên bao nỗi niềm.

[ĐK:]
Nón ơi! Bao dặm đường nón đi
Bấy nhiêu ơn mẹ xin khắc ghi
Tình mẹ sáng như trăng mùa thu
Ánh nắng soi đời con mịt mu.

Lòng mẹ bao la như trời biển xa
Rồi một mai khi con thành nhân
Mẹ đã khuất xa không lời than
Đội vành nón tre suốt đời nhớ mẹ mẹ ơi!