*/?>
Composer : Tuấn Quang
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1347

nhẫn tâm sao người em phụ tình

Close Preview

nhẫn tâm sao người em phụ tình tôi
xem là trò chơi tinh giờ chia phôi
mình tôi bước trên hè phố
tìm về chốn xưa hẹn hò
còn gì đâu nữa mà mơ
còn gì đâu nữa mà mơ

cớ sao em lại ngoảnh mặt làm ngơ
tôi nào ngờ em là người vô tâm
ngày xưa hứa yêu trọn kiếp
mà giờ đắng cay trăm chiều
nhìn em đi lạnh giá tiêu điều

đêm nay suy tư bao nhiêu chén men nồng
bao nhiêu cay đắng trong lòng
an tình là con số không
em vui cao sang chắc gì nhớ kẻ cơ hàn
anh xót xa nhiều thôi bây giờ hết là người yêu

bước chân âm thầm đi về mình tôi
con đường ngày xưa mình cùng chung đôi
giờ thôi nhớ thương cũng thé
giờ thì em cũng không về
tình anh như người đứng bên lề