*/?>
Composer : Tuấn Quang
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1298

nhẫn tâm sao người em phụ tình

Close Preview

nhẫn tâm sao người em phụ tình tôi 
xem là trò chơi tinh giờ chia phôi 
mình tôi bước trên hè phố 
tìm về chốn xưa hẹn hò 
còn gì đâu nữa mà mơ 
còn gì đâu nữa mà mơ

cớ sao em lại ngoảnh mặt làm ngơ
tôi nào ngờ em là người vô tâm 
ngày xưa hứa yêu trọn kiếp 
mà giờ đắng cay trăm chiều 
nhìn em đi lạnh giá tiêu điều

đêm nay suy tư bao nhiêu chén men nồng 
bao nhiêu cay đắng trong lòng 
an tình là con số không 
em vui cao sang chắc gì nhớ kẻ cơ hàn 
anh xót xa nhiều thôi bây giờ hết là người yêu

bước chân âm thầm đi về mình tôi 
con đường ngày xưa mình cùng chung đôi 
giờ thôi nhớ thương cũng thé 
giờ thì em cũng không về 
tình anh như người đứng bên lề