*/?>
Composer : Anh Việt Thu
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 752

Em còn nhớ gì mùa Đô

Close Preview

Em còn nhớ gì mùa Đông đã chết
Trên cành xoan già mùa xuân không hẹn đến
Như chuyện chúng mình tưởng đã chết trong anh
Không còn gì đâu em, không còn gì đâu em.

Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết
Trên cội mai già, ngày xưa đã hết
Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh.

Thôi chẳng còn, chẳng còn gì
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi
Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu.

Chẳng còn, chẳng còn mùa Xuân đã chết
Trên cội mai già, tình ta sẽ hết
Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh.