*/?>
Composer : Trần Lập
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 3674

Nổ máy lên Cùng bạn bè ta đam mê nh

Close Preview

Nổ máy lên
Cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài
Xuôi ngược miền xa lắc lơ
Để bánh xe cuộc đời lăn.

Niềm vui khám phá
Có biết bao nhiêu điều
Khi thiên nhiên đãi ưu
Và cuộc sống bốn phương
Đường dài học những sàng khôn.

[ĐK:]
Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có lúc vượt qua bao nhiêu bão bùng (bão dông).

Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn
Thử thách trên những chặng đường