*/?>
Composer :
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 691

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi Ha

Close Preview

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khoé mắt u hoài hình bóng ai
Tôi với em một đêm thu êm ái.

Người em gái đứng im trong hồi lâu
Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu
Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau.

Như chúng ta đôi lần hàn gắn thương yêu
Tôi muốn đưa em qua miền dòng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm
Nhưng tjhiên nhiên không êm như tóc huyền
Như thu qua không trong như đôi mắt em.

Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ.