*/?>
Hits : 1276

Ai ngắt đoá quỳnh hương dưới tră

Close Preview

Ai ngắt đoá quỳnh hương dưới trăng
Đêm lắng mơ hồ tai gió nghe, dạt về
Tiếng mưa buồn rơi có khi, tình cờ
Giữa dòng trí nhớ.

Đời vắng mấy cung nguyệt cầm
Cũng chẳng ai hay
Đời cách xa bao ngày vui, thơ ấu rồi.

Ai cười ai giữa đêm mùa trăng long lanh
Ai cười vỡ tiếng đàn trầm mỏng manh
Rừng lá khua bốn mùa
Đời gió đi không về tựa đời ta.

Quê hương biếc xanh là nhớ
Trăng khuya rớt xô hiên nhà
Mênh mang tiếng thơ chuông ngày cũ
Ai qua áo bước chân cơ hồ ngỡ là mơ.