*/?>
Composer : Trần Lập
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1807

Loanh quanh thời gian môt năm đã qua La

Close Preview

Loanh quanh thời gian môt năm đã qua
Lao xao mùa đông chút lá rơi tháng 12
Khăn len giờ em quàng lên đôi vai
Như không ngại cơn gió cuối cùng.

Cùng ai, cùng ai bước qua những tháng lạnh lùng
Từng tháng, từng tháng với bao nhiêu việc thế thôi.

Thấm thoát thời gian vụt trôi quá nhanh
Quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12
So dây đàn chơi mà chưa đã tay
Tik tok, thời gian gần kề năm mới rồi.

Ở đó, ở đó có một nơi đã hẹn rồi
Cùng ai, cùng ai bước qua đêm dài băng giá.

[ĐK:]
Sẽ phải là một ngọn lửa ấm ta ươm từ than nóng
Vẫn đượm trong tim dẫu cách xa (ah ha)
Cuối năm cùng đón chờ năm mới
Ngọt lành ban mai sẽ về
Nâng ly bên nhau trong tháng 12.