*/?>
Composer : Ngọc Sơn
Price : $ 7.50 USD / 150K VND
Hits : 890

Thức đêm mới hiểu rằng đêm Đêm

Close Preview

Thức đêm mới hiểu rằng đêm
Đêm dài bao nhieu
Cho lòng nghĩ suy bao điều
Thức đêm nhớ lại bạn hiền
Kỷ niệm xưa thân ái
Đâu dễ nhạt phai.

Đây chiếc áo phong sương
Anh mặc cho ấm nhé
Này điếu thuốc chia đôi
Những đêm giá lạnh về.

Rồi thời gian trôi mãi
Đường đời chia hai nơi
Bạn hiền thân yêu ơi
Lòng tôi vẫn nhớ.

Thức đêm mới biết đêm dài
Nhìn lâu mới thấy đâu là thẳng ngay
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng tôi thì vẫn giữ nguyên chân thành.