*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1239

Khi anh trở về, em vẫn mong đợi, tháng n

Close Preview

Khi anh trở về, em vẫn mong đợi, tháng năm dài
Hơn một đời hoa, em đã, em đã, đã cho anh nhiều như thế
Chiến tranh dài như thế
Nên có bao giờ có bao giờ anh nghĩ về anh
Dù có hy sinh cả tuổi thanh xuân ở chốn chiến trường xa.
Khi anh trở về, bỗng nhớ đồng đội nằm xuống quê hương
Và khi anh trở về ở đó, những ngôi nhà nằm thức ngóng anh ơ hờ.
Biết ơn cuộc đời, vì đã cho tôi nụ cười
Trái tim yêu tuyệt vời, Tổ quốc xin dâng về người
Hãy cho tôi trở lại, cùng với bao nhiêu đồng đội
Từng sống với chiến trường xa.