*/?>
Album : N/A
Composer : Trúc Hồ
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1118

Tình yêu là vết dao đâ

Close Preview

Tình yêu là vết dao đâm vào tim
Tình yêu là những nhát roi bầm tím
Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
Tình yêu là nỗi ngất ngây trong đời.

Biết thế sao vẫn tìm đến
Ðến với yêu thương trọn kiếp
Chẳng biết chẳng biết... vì sao!

Tình yêu là khát khao mong gần nhau
Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
Tình yêu là chết cho người mình yêu
Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.