*/?>
Composer : Trần Lập
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 937

1. Bất cứ khi nào bạn bè thân gọi m

Close Preview

1. Bất cứ khi nào bạn bè thân gọi mời
Thoắt nhấc mông lên ta cùng nhau đi chơi
Đâu lo hiểm nguy nơi xa vời
Sống có lúc, đời có số.

Bất cứ nơi đâu ta từng đặt chân lên
Có biết đường nào đâu là sai hay đúng
Nhưng khi bản thân ta vào cuộc
Vẫn hết mình cho tới.

[ĐK:]
Tuổi 20, ta như con chim tung cánh bầu trời
Bay cao vòng rộng tự tin
Tuổi 20, bao nhiêu âu lo, cám dỗ đường dài
Cũng chỉ là thế thôi

2. Bất cứ khi nào bạn dự định làm gì
Sẽ thấy xung quanh bao lời khuyên sai đúng
Âu lo làm chi nơi xa vời
Sống quá khép mình du dú

Sinh ra trên đời ai một ngày nên khôn
Lẽ sống tất nhiên ai rồi cũng sẽ lớn
Nên khi bản thân ta vào đời
Tin vào mình ở phía trước.