*/?>
Composer : Trần Lập
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1056

1. Theo cùng thời gian, khát khao bỏng ch

Close Preview

1. Theo cùng thời gian, khát khao bỏng cháy
Đồng hành cùng ta qua bao nẻo đường
Là những ước mơ cùng theo năm tháng.

[ĐK:]
Bên ta có những ước mơ
Luôn giữ mãi trong tim, muôn nẻo đường xa
Ta có những sức mạnh
Vững bước đường dài, vượt qua gian khó.

2. Nhớ khi ấu thơ, hôm nay lớn khôn
Cùng ta vượt lên những khi gian nan
Thời thanh niên mãi đẹp tươi khoảnh khắc.