*/?>
Composer : Phạm Duy
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1321

Yêu em, xin anh thương yêu từ tron

Close Preview

Yêu em, xin anh thương yêu từ trong đáy tim anh
Xin anh mang cho em tin yêu, đừng cho dối gian
Hãy hứa với em rằng nụ hôn hôm nay ngàn sau không phai
Tình anh cho em dù bao xuân qua còn mãi tươi

Khi ta bên nhau hay khi mình xa cách đôi nơi
Xin anh luôn yêu em như em hằng yêu mến anh
Hãy nói với em rằng từ khi yêu nhau dài cho mai sau
Tình không phôi pha và mong sao cho lời anh nói
Hoà nhịp theo trái tim của anh