*/?>
Composer : Lê Hựu Hà
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1247

Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét

Close Preview

Yêu em vì ta ghét buồn,
yêu em vì ta ghét hờn
Yêu em vì ta khinh khi dối gian.

Yêu em vì ta chán người,
yêu em vì ta chán đời.
Yêu em vì ta không tin ở trời.

Ta không thèm mái tóc huyền,
ta không thèm đôi mắt đẹp
Ta không màng lời khen chê thế gian.

Ta không cần ai hiểu mình,
khi ta ngợi ca ái tình
Khi ta dìu em đi trong ý thơ.

Ta không thèm mái tóc huyền,
ta không thèm đôi mắt đẹp
Ta không màng lời khen chê thế gian.

Ta không cần ai hiểu mình,
khi ta ngợi ca ái tình
Khi ta dìu em đi trong ý thơ.

Em ơi, anh muốn nói rằng,
sao em còn mãi hững hờ
Khi anh trọn lòng yêu em thiết tha.

Xin em đừng luôn dối lòng,
khi tim làm đôi má hồng
Cho ta được gần nhau trong giấc mộng.