*/?>
 Cardin
 Cardin

Cardin

Cardin tên đầy đủ Cardin Nguyễn (sinh ngày 11 tháng 11 tại Sài Gòn), là một nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ gốc Việt. Cardin là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Asia và hiện là nhạc sĩ hòa nhạc của Trung tâm.