*/?>
Nguyễn Đình Vũ
Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Đình Vũ

Vốn có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ do gia đình cũng có truyền thống âm nhạc nên Nguyễn Đình Vũ tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Hiện nay Nguyễn Đình Vũ vẫn làm việc và học tập thêm những cái mới trong âm nhạc ngoài ra trong năm 2011 còn kết hợp với nhạc sĩ Bảo Thạch để hướng đến vai trò của một bộ đôi producer chuyên nghiệp.