*/?>

Music Video Karaoke Mới

Những bài Karaoke HD vừa làm xong

Beat - Playback - Nhạc Nền Mới

Những Beat - Playback - Nhạc Nền vừa làm xong

Dịch Vụ Của KaraBeat

Phối Cover

Phối Cover theo 1 bài hát trên thị trường. Beat sẽ 95% - 98% giống như bài gốc.

Phối Sáng Tác

Phối 1 bài do bạn sáng tac. Theo ý tưởng và phong cách của bạn yêu cầu khi đặt bài.

Làm Karaoke

Làm Karaoke chữ chạy với nền video HD. Beat và lời ca sỹ chuẩn với nhau dạng MP4, MKV, AVI.

Hòa Âm

Hòa Âm 1 bài hát do bạn thu âm. Theo từng nhịp phát và mix chuyên nghiệp đảm bảo bạn hài lòng.

Chất Lượng Cao Cấp
KaraBeat
SYDNEY - SAIGON - HANOI