*/?>
Hits : 2163

Em hát bài hát tặng Anh thầm mong ở phư

Em hát bài hát tặng Anh
thầm mong ở phương trời xa.
Hỡi gió nơi nào
hỡi mây trên cao
hãy nhắn với Anh dùm tôi.
Tôi rất nhớ Em hỡi mây
giớ ơi tôi thật không thể.
Lãng quên tình Em
bởi bao ngày qua
ký ức vẫn chưa phai nhòa.
Bài hát đó
Anh viết chưa xong,
cớ sao vội đi
bỏ lại mình Em?
Bài hát đó
bao nỗi xót xa,
giống như chuyện tình
của hai chúng ta.
Nhiều khi hát
Em đã quên lời.
Vì tâm trí
Em quá rối bời.
Chỉ nhớ đến Anh
nên Em hát không lên lời.
Phải làm sao
để Em trở về?
Về viết tiếp
câu hát năm nào.
Cho Anh biết
đoạn kết chuyện tình ta...!