*/?>
Album : N/A
Composer : Lê Quang
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1417

Chớ khóc nhé khi tình bay x

Close Preview

Chớ khóc nhé khi tình bay xa 
Đừng vội quên bao nhiêu ân tình 
Ném chiếc lá buồn vào thinh không 
Ngồi lặng yên, nghe mưa.

Xoá dấu vết người về đêm qua 
Tình còn đâu cho tim âu sầu 
Gửi chút gió về miền hư vô 
Chợt còn nghe, còn nghe tình buồn

[ĐK:]
Và tôi vẫn hát bài tình ca cho nhau 
Và tôi vẫn hát dìu tình yêu vào hư không 
Xin em hãy đến một lần thôi đêm này 
Mùa đông như thức cùng tình yêu đêm nay.

Hãy hát cho tình yêu, tình yêu 
Lá vẫn cứ rơi khi mùa đông về 
Hãy hát cho tình yêu, người ơi 
Đốt chút lá khô riêng mình anh thôi.