*/?>
Composer : Thái Thịnh
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 2114

Nói gì nữa, bây giờ hai đứa đã thôi

Close Preview

Nói gì nữa, bây giờ hai đứa đã thôi không còn gì
Tiếc gì nữa, khi tình yêu đã vỡ tan cơn mộng mị
Đừng gợi niềm u sầu chất chứa cho nhau
Đừng về đây với em níu kéo thương đau
Anh bỏ em đi, bây giờ còn lưu luyến chi.

Hãy lặng lẽ xin đừng gian dối với em thêm một lời
Cứ mạnh mẽ sẽ tự tìm ra lối đi cho cuộc đời
Từ ngày không có anh, đã rất yên vui
Chẳng còn ai sẽ làm nước mắt em rơi
Bao điều oan trái không thuộc về em nữa rồi.

Và giờ đây em biết, không nên ngồi mà tiếc thương ngày xưa
Sẽ không bao giờ, để trái tim sầu héo trong mong chờ
Tự lòng em cương quyết, không tin lời khi người ta nói dối.

Cố quên đi rồi đời sẽ tươi đẹp hơn
Sẽ không bao giờ để nỗi đau cào xé trong tâm hồn
Tự lòng em sẽ biết lo cho mình
Biết không nên vấn vương tình ơi.