*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1533

Lục bình ai thả trên sôngTr

Close Preview

Lục bình ai thả trên sông
Trôi theo con nước lưu dòng 
Chiều nào ra đứng bờ sông 
Nhìn sang bên ấy nghe lòng nhớ mong 
Anh đi cách bên ngăn sông 
để em nhớ mãi tím bông lục bình.

Còn đâu như bóng mới hình 
Còn đâu hai đứa chúng mình bên nhau 
Đâu rồi ngày ấy qua mau 
Anh quên lời hứa hôm nào đã trao 
Giờ anh cưới vợ sang giàu

Còn đâu thương nhớ... 
Tím màu hoa xưa.