*/?>
Composer : Thái Thịnh
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 3744

Ngồi buồn với cơn mưa qua thềm L&og

Close Preview

Ngồi buồn với cơn mưa qua thềm 
Lòng nặng trĩu tâm tư nổi niềm 
Nhìn bọt nước xô nhau bọt bềnh 
Thương cho kỉ niệm tan trong muộn phiền 
Điều đẹp nhất em trao anh rồi 
Và từ đó anh đi xa vời. 
Từng ngày tháng qua đi ngậm ngùi 
Đêm đêm chờ người nước mắt em rơi

Người quên chốn cũ thật rồi 
Tiết chi đã lỡ muôn lần quay bước trỡ lại 
Chờ nhau trước tháng ngày dài 
Có ai biết đâu nhớ thương tim em mệt nhoài 
Người quên chốn cũ thật rồi 
Mỗi đêm chúng ta đã iu trong niềm hạnh phúc ngọt ngào 
Đành thôi nhé mối tình đầu 
Ghi vào trong niềm u sầu từ đây cho đến trăm năm sau