*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1846

Anh không đi tìm người yêu

Close Preview

Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em 
Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em 
Anh không đi tìm người yêu nhân sắc mỹ miều 
Người yêu đài các cao sang lụa là gấm hoa vàng son.

Anh không đi tìm người yêu dổi trắng thay đen 
Anh không đi tìm người say đắm sa hoa 
Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu cao xe các 
Em ơi có gì vẫn luôn vững bền.

[ĐK:]
Em ơi anh tìm người yêu chung thuỷ anh tìm người trong mơ 
Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng 
Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu cao sang 
Vì anh nghèo đâu dám mơ.

Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao 
Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh siêu 
Mai đây cho dù giận đời gốc bể chân trời 
Cuộc đời bão táp phong ba suốt đời có nhau bên mình.