*/?>
Composer : Hải Bột
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 2132

Đưa tôi về làm gì? Thương tôi làm

Close Preview

Đưa tôi về làm gì?
Thương tôi làm chi?
Bên tôi được gì?
Để rồi bỏ đi.

Tôi đã có tội
Làm gì để xoá đi?
Đến với tôi phía trước
Hay nhìn lại đằng sau.

Cuộc đời vẫn còn dài
Có ôm tôi được mãi?
Vết nhơ vẫn còn đó
Trên khoé mắt từng người.

Tôi xin đời một lần
Thôi không hờn trách
Bên tôi còn đời
Còn đời còn tôi.

Nước mắt không lau sạch câu chuyện ngày hôm qua
Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé
Ngóc ngách những lối nhỏ để trở về hôm nay
Ta thương ta nhỏ bé trong ánh mắt cuộc đời

Cuộc đời vẫn còn dài
Có ôm tôi được mãi?