*/?>
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc sinh ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại huyện Bình Long tỉnh Sông Bé (nay là thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Hồng Ngọc là người con thứ tư trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố của Hồng Ngọc là chủ của một ban nhạc nên ông đã truyền cảm hứng cho cô đến với con đường ca hát.