*/?>
Mai Thanh Sơn
Mai Thanh Sơn

Mai Thanh Sơn

Mai Thanh Sơn là một tài năng âm nhạc triển vọng của trung tâm Asia, anh vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ sáng tác và chơi cả hai nhạc cụ guitar và piano nhuần nhuyễn.