*/?>
Nguyên Khang
Nguyên Khang

Nguyên Khang

Nguyên Khang tên thật là Trần Văn Thành sinh ngày 19/07/1973. Nguyên Khang sinh trưởng và lớn lên ở Sài Gòn, sang Mỹ năm 1994, Khởi hát năm 1998, cộng tác với nhiều Trung tâm Băng Nhạc, xuất hiện trên một số Video có tầm cỡ, đi Show nhiều nơi trong và ngoài nước Mỹ, ngoại trừ Âu Châu.